Vyhýbáte se zaplacení dluhu?

Neplatíte-li své dluhy, bývá pro věřitele často jedním z nejjednodušších řešení, jak se domoci své pohledávky, uvalení exekuce na váš plat. Srážky ze mzdy pak provede váš zaměstnavatel, a to ještě před jejím vyplacením, čímž je zajištěno řádné splácení. Exekuce na plat je způsobem splácení, kterému se v podstatě nelze vyhnout, i kdybyste změnili zaměstnání, oznámení o exekuci na mzdu poputuje k novému zaměstnavateli s vámi.

Nezabavitelná částka

Aby se dlužníci, byť z důvodu vlastní chyby či nezodpovědnosti, nepropadali stále hlouběji do dluhové pasti, je stanovena tzv. nezabavitelná částka, kterou nelze zabavit ani exekucí. Její základní výše je stanovena na 5 326 korun, k nimž se připočítává ještě 1 331,50 na manžela a každé nezaopatřené dítě, které dlužník živí. Teprve ze zbytku platu lze uspokojovat pohledávky věřitelů, a to rovněž podle zákonem stanoveného pořadí, kdy ještě určitá malá část příjmu bude přičtena k nezabavitelnému minimu (kalkulačka nezabavitelné částky zde.

Přečtěte si:  Výkon exekuce

Exekuce na příjem manžela

Neradujte se předčasně, že věřitel stejně nic či skoro nic nedostane, máte-li nízký příjem. Od 1. ledna 2013 vstoupil v platnost nový zákon, který umožňuje exekutorovi požádat rovněž o exekuci na plat vašeho manžela či manželky, aby byla pohledávka věřitele co nejrychleji zaplacena. V takovémto případě pak bude váš rodinný rozpočet zasažen již velmi citelně.

Souběžná exekuce na účet

A aby nebyl všem problémům konec, lze se nadít rovněž toho, že kromě exekuce na mzdu vám exekutor současně obstaví i účet u banky – a dle nového zákona rovněž druhému z manželů. Dostáváte se pak do situace, kdy to, co vám zbylo po exekučních srážkách ze mzdy, leží na účtu, ze kterého si nemůžete peníze vybrat. Z tohoto důvodu mnoho zaměstnavatelů je dnes ochotno vyplácet v takovýchto případech mzdu v hotovosti, zcela v souladu se zákonem to však není.

Přečtěte si:  Exekuce a soudní výkon rozhodnutí