Exekuce výživného na nezletilé dítě ze mzdy povinného

Pokud jste se dostali do situace, kdy máte ve své péči nezletilé dítě, na něhož vám druhý z rodičů nepřispívá soudem stanovenou částkou, tzv. alimenty, máte možnost zajistit si tento pravidelný příjem, který je mimochodem příjmem dítěte, uvalením exekuce na plat nezodpovědného rodiče.

Exekuční oddělení

Postup uvalení exekuce na plat je v případě zájmů nezletilého dítěte značně jednodušší než u jiných pohledávek. Podmínkou je, že znáte zaměstnavatele povinného, jeho adresu, pokud fakticky existuje, najdete v rozsudku o výživném. S rozsudkem, který nabyl právní moci, navštivte exekuční oddělení příslušného Okresního soudu a požádejte o sepsání exekučního výměru. Tím pro vás, s největší pravděpodobností, starost skončila a výživné, včetně dlužné částky, vám bude nadále zasílat přímo zaměstnavatel povinného, který jej strhne z jeho mzdy již před jejím vyplacením. Problémem nebude ani případná změna zaměstnavatele, protože oznámení o exekuci v takovémto případě od toho původního obdrží.

Přečtěte si:  Exekuce na výživné

V případě odvolání

Do vážných potíží se však můžete dostat, pokud se otec či matka vašeho dítěte proti nařízení exekuce z jakéhokoli důvodu odvolají. Zaměstnavatel jim sice v takovémto případě bude strhávat výživné na dítě ze mzdy, vy se k těmto penězům ale nedostanete. Zůstanou v tzv. soudní úschově až do konečného rozhodnutí soudu, komu skutečně náleží, a to může trvat celé dlouhé měsíce. Máte-li tedy se svým bývalým či bývalou jen trochu přijatelné vztahy a není-li neplacení výživného vysloveně jejich hobby, zkuste napřed raději ještě jednou domluvu.

Přednostní pohledávka

Výživné na nezletilé dítě je vždy přednostní pohledávkou, což znamená, že i kdyby měl povinný rodič na platě již několik exekucí, se svou pohledávkou všechny předběhnete a v prvé řadě musí být dlužná částka a posléze i pravidelné splátky výživného hrazeny dítěti. Poněkud složitější situace nastává v případě dítěte zletilého, které se se svou pohledávkou musí uchýlit ke standardnímu exekučnímu řízení a pohledávka již není naprosto přednostní (o nepřednostních pohledávkách si můžete počíst zde).

Přečtěte si:  Více exekucí na jednom platu