Exekuce na výživné

Exekuce na výživné na nezletilé dítě je zřejmě jedna z nejčastějších vůbec. Existují rodiče neplatiči ze zásady, ale jsou i tací, na které byla uvalena díky náhodnému několikadennímu zpoždění. Lidé jsou zkrátka různí a s někým se dohodnout nedá. Přesto – zákon zde hovoří jasně – výživné na nezletilé dítě je splatné vždy k 1. daného měsíce – předem. Nikoho nezajímá, že plat berete 4., nedej bože 15.!

Na dítě neplatí…

Jste-li poškozenou stranou, kterou neukázněnost nebo schválnost druhého z rodičů po rozvodu přivádí opakovaně do nepříjemné finanční situace, obraťte se se svým nárokem na soud, který o vyživovací povinnosti rozhodoval. Je-li rozsudek již pravomocný, soud zařídí jeho uvedení do praxe uvalením exekuce na příjem vašeho bývalého partnera, je-li ovšem na jaký. Tento postup vás v případě nezletilosti dítěte nebude stát ani korunu a výživné začne docházet s železnou pravidelností přímo ze mzdové účtárny.

Přečtěte si:  Výkon exekuce

Zrušení exekuce

Pokud jste na opačné straně barikády a výživné platíte, respektive máte platit, a je vám exekučně strháváno, můžete soud, v určitých případech, požádat o zrušení exekuce. Prvním a zcela jednoznačným případem je fakt, že dítě ukončilo své vzdělávání a stalo se výdělečně činným. V takovémto případě by samo nebo zastoupeno druhým rodičem, není-li zletilé, mělo dojít na příslušný soud a exekuci zrušit. Pokud se tak nestalo, podejte sami návrh k soudu, a to včetně vrácení neoprávněně čerpané částky na výživném. Zatímco u nezletilého tyto peníze lze pokládat za tzv. spotřebované výživné, které se nevrací, u dospělého dítěte se svým návrhem s největší pravděpodobností uspějete. O zrušení exekuce na výživné však můžete požádat soud i dříve, není-li na výživném žádná dlužná částka. Mohou vás k tomu vést mnohé osobní důvody, proč si nepřejete, aby na vaší mzdě bylo patrné, kolik splácíte. Zda vám soud vyhoví se však předpovědět nedá.

Přečtěte si:  Bez exekuce za několik minut