Exekuce na plat

Exekuci na plat nařizuje exekutor a znamená přesně provádění splátek zaměstnavatelem, který tuto částku přímo přeposílá k umořování dluhu. Zaměstnavatel je povinen strhávat určenou částku od chvíle, kdy se k němu dostane exekuční příkaz.

Kdo může nařídit exekuci na plat?

Exekuci na plat může nařídit buď exekutor, finanční úřad anebo soud. Exekutor je fyzická osoba, která podniká na základě zvláštního pověření. (Exekutoři jsou sdruženi v Exekutorské komoře.) Není vázán místní příslušností. Znamená to, že exekutoři mohou působit v rámci celé republiky.

Délka trvání exekuce na plat končí zánikem důvodu exekuce, to znamená ve chvíli, kdy je celá dlužná částka splacena. Zaměstnavatel poté obdrží potvrzení o zániku exekuce, aby už dále svému zaměstnanci nestrhával ze mzdy exekuční částku. Může se však stát, že exekutor exekuci na plat zastaví i v případě, že ještě není celý dluh umořen a zruší příkaz na srážky ze mzdy. To bývá v případě, že se s dlužníkem dohodne na jiném postupu při splácení pohledávky. Například může současně dlužníkovi obstavit účet a prostředky, které zajistí na účtu, jsou v dostatečné výši a není potřeba vymáhat peníze dvojím způsobem.

Přečtěte si:  Nový návrh poslanecké sněmovny: věci do 1000 Kč vám exekutor nezbaví

Více exekucí

Může se stát, že je proti zaměstnanci vedeno více exekucí. V tomto případě pak o jejich pořadí rozhoduje datum přijetí. Některé pohledávky však mohou být přednostní a přeskočí pak ty, které byly podány dříve.

Při exekuci dochází současně k zablokování účtu, exekuci na plat i na majetek. Záleží pak na přímé dohodě s exekutorem a na výši dluhu, jestli odblokuje účet, nebo majetek a ponechá si pouze srážkou ze mzdy strhávané finanční prostředky.