Zastavení exekuce

Stále více dlužníků se pod tíhou svých závazků, které přesáhly splatitelnou hranici, uchyluje k zákonem povolenému oproštění se od svých závazků, tzv. osobnímu bankrotu. Přestože toto řešení není vysloveně jednoduché, jeho prvořadou a ihned patrnou výhodou je okamžité zastavení všech probíhajících exekucí a nemožnost uvalení nových.

Insolvenční správce

Oproti opakovaným a vršícím se exekucím má vyhlášení osobního bankrotu tu nespornou výhodu, že se po přijetí insolvenčního návrhu soudem s okamžitou platností zastavuje nárůst dlužných částek o veškeré úroky a penále z prodlení. Navíc zde ztrácí exekutoři svou moc obstavit vám účet, výplatu, manželovy příjmy. Oddlužení je institut, který vám a vaší rodině zajišťuje pro nejbližší budoucnost příjmy alespoň ve výši životního minima. Tím, kdo se o to postará, je soudem vám přidělený insolvenční správce. Osoba s právnickým vzděláním, která složila speciální zkoušku. On se stává obhájcem vašich práv, vystupuje pouze a jen ve vašem zájmu a velice pečlivě prozkoumá všechny přihlášky vašich věřitelů, aby byly v souladu se zákonem a nepoškozovaly vás do budoucna.

Přečtěte si:  Nový návrh poslanecké sněmovny: věci do 1000 Kč vám exekutor nezbaví

Bez exekuce?

Jestliže si ovšem představujete, že vyhlášením osobního bankrotu nad exekutory zvítězíte, nebuďte na omylu. Nad vašimi financemi získá neomezenou moc pro změnu právě insolvenční správce, který bude nadále vypočítávat splátky věřitelům podle procentuálního podílu jejich pohledávky na celkové výši dluhu a vy, mimo již výše zmíněné životní minimum, odvedete celý zbytek svých příjmů na splátky dluhu, a to po dobu pěti let nebo do úplného zaplacení.