Dohoda o srážkách ze mzdy

Srážky ze mzdy může zaměstnavatel provádět z platu zaměstnance jen v případech, které přesně vymezuje zákon. Ve všech ostatních případech, mohou být srážky ze mzdy prováděny jen tehdy, pokud existuje písmenná dohoda o srážkách ze mzdy. Bez této dohody nesmí zaměstnavatel provádět srážky, a to i v případě že by s tím zaměstnanec souhlasil.

Srážky ze mzdy a exekuce

Srážky ze mzdy z důvodu exekuce na plat, je jeden z mála případů, kdy zaměstnavatel může strhávat peníze z patu i bez dohody o srážkách ze mzdy. V tomto případě ale musí zaměstnavatel postupovat na základě platného rozhodnutí o provedení exekuce od příslušného soudu, exekutora nebo od finančního úřadu (popř. od jiného orgánu státní správy, který je oprávněn nařídit provedení exekuce ze mzdy). Ve všech ostatních případech mohou být srážky k úhradě dluhu nebo pohledávky prováděny pouze na základě písmenné dohody o srážkách ze mzdy.

Dohoda o srážkách ze mzdy

Tato dohoda může být uzavřena mezi zaměstnancem a jakoukoliv třetí osobou nebo firmou. Také ji může uzavřít zaměstnavatel a zaměstnanec. Například v případě, že zaměstnanec způsobí nějakou škodu, nebo třeba v případě že se zaměstnavatele dohodne na úhradě obědů v závodní jídelně, právě formou srážek ze mzdy.

Libovolný věřitel může uzavřít s dlužníkem dohodu o srážkách ze mzdy. To je častý případ různých úvěrových společností, nebo třeba i v případě půjčky od banky, je často součástí smlouvy souhlas žadatele s prováděním srážek ze mzdy.

Pokud je zaměstnavateli předložena dohoda o srážkách ze mzdy, je zaměstnavatel ze zákona povinen provádět tyto srážky. Nemůže tedy odmítnout vykonávat srážky na základě této dohody. Zaměstnavatel (resp. mzdová účetní) by si ale vždy měla uchovat kopii této dohody, aby bylo možné zpětně doložit na základě, čeho jsou srážky prováděny.

Náležitosti dohody o srážkách ze mzdy

Aby mohly být prováděny srážky, musí být dohoda o srážkách ze mzdy písmenná. Konkrétní forma, jakou by měla mít dohoda, už není dále definována. Měla by ale vždy obsahovat informaci o obou stranách, mezi kterými je dohoda uzavřena. Dále by zde neměl chybět podpis obou smluvních stran, jasný popis závazku (tedy výše a doba trván í srážek ze mzdy), datum a místo uzavření smlouvy

Pro dohodu o srážkách ze mzdy také platí, že tyto srážky nesmí být vyšší, než jaké by byly nařízeny v případě exekuce. To znamená, že zaměstnanec se nesmí ani dobrovolně zavázat k úhradě vyšší splátky, než jaká by mu byla stanovena v případě exekuce na plat. I v případě dohody o splátkách ze mzdy tak zaměstnanci musí zůstat nezabavitelná částka, stejně jako v případě exekuce na plat.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..