Úvod – exekuce na plat

Exekuce na plat (nebo také exekuční srážky ze mzdy) je jedním ze způsobů, jakým mohou věřitelé prostřednictvím soudu nebo exekutora vymáhat své dluhy. Exekuce na plat může být nařízena exekutorem, soudem nebo také finančním úřadem. V takovém případě je pak zaměstnavatel povinen provádět pravidelné srážky ze mzdy až do doby, než je pohledávka kompletně uhrazena.

Z čeho se počítá exekuce na plat

Exekuční srážky ze mzdy jsou počítány vždy z čisté mzdy. Takže před tím než se počítá výše srážek, tak se provede klasický výpočet čisté mzdy. Do čisté mzdy se pro výpočet exekuce i všechny odměny a příjmy, které zaměstnanec vykonává pro svého zaměstnavatele.  A to i včetně případů že má zaměstnanec uzavřenou dohodu o provedení práce nebo pracuje na dohodou, o pracovní činnosti.

Jedné příjmy, které jsou osvobozeny od exekuce na plat, jsou částky poskytované na úhradu nákladů spojených se zaměstnáním. Jedná se tedy především o stravné a další diety při pracovních cestách, cestovní náhrady nebo náhrady za opotřebení zařízení a předmětů, které jsou v majetku zaměstnance a které zaměstnanec využívá k práci.

Exekuce na plat a nezabavitelné minimum

To, kolik zůstane dlužníkovi při provádění exekuce na plat, je závislé na tom, jaké jsou příjmy, tedy jaká je čistá mzda. Exekuce na plat se totiž vždy počítá z čisté mzdy.

Při výpočtu exekuce na plat se nejprve stanoví základní nezabavitelná částka. Ta je pro všechny zaměstnance stanovena stejně a jedná se o částku 5 326,00 Kč. Základní nezabavitelné minimum v případě exekuce na plat může být dále navýšeno o nezabavitelné minimum, které může zaměstnanec uplatnit na manželku nebo na každé nezaopatřené dítě. Jedná se o částku 1 331,50 Kč

Výpočet exekuce na plat

Další postup při výpočtu exekuce naplat je takový že se odečte nezabavitelné minimum. Pokud zůstane částka vyšší než 7 989 Kč, vše co je nad tuto částku se použije na úhradu exekuce bez omezení. Částka 7 989 Kč nebo nižší (rozdíl čisté mzdy a neznavitelného minima) se rozdělí na třetiny. První třetina se použije na úhradu nepřednostní pohledávek. Druhá třetina je pak určena na nepřednostní pohledávky, pokud nejsou, má na tyto peníze nárok zaměstnanec. Poslední třetina náleží zaměstnanci. Z uvedeného tedy vyplývá, že při exekuci na plat může zůstat maximálně částka nezabavitelného minima + 2x 2 663 Kč (pro nepřednostní pohledávky)

Ukončení exekuce na plat

Exekuce na plat může být ukončena pouze dvěma způsoby. Tím prvním (a častějším) je to že exekuce se provádí až do úplné úhrady dlužné částky. Druhý případ může nastat v případě, že ten kdo nařídil provedení exekuce na plat, toto nařízení odvolá (například pokud dojde k uhrazení pohledávky jinou formou.)

Exekuce na plat vs. Exekuce na mzdu

Pokud se ptáte, jaký je rozdíl mezi exekuce na mzdu a exekuce na plat, tak se jedná jen o rozdílné názvy pro to samé. V obou případech je to označení pro exekuční srážky ze mzdy. Rozdíl je pouze v tom že zákon konkrétně mluví explicitně o exekuci ze mzdy. Exekuce na plat je tak spíše hovorové označení toho samého.