Návrh na zastavení exekuce

Pokud je vám nařízena jakákoliv exekuce, tak jednou z možností, jak se bránit proti jejímu provedení, je návrh na zastavení exekuce. K zastavení výkonu soudního rozhodnutí (exekuce) má dlužník k dispozici lhůtu 15 dní, která začíná běžet okamžikem doučení exekučního příkazu. Návrh na zastavení exekuce se podává exekutorovi. Pokud ten návrhu na zastavení nevyhoví, postupuje celá věc k příslušnému soudu, který definitivně rozhodne o zastavení nebo pokračování exekuce.

Zákonné důvody pro zastavení exekuce

Zákon vyjmenovává především tyto důvody, pro které může dojít k zastavení nebi zrušení výkonu exekuce:

 • K zastavení výkonu může dojít tehdy, pokud byl sice výkon rozhodnutí nařízen, ale rozhodnutí o výkonu se dosud nestalo vykonavatelným
 • K zastavení exekuce také musí dojít v případě, že nařízení (rozhodnutí soudu), na jehož základě byla exekuce nařízena, se stalo neúčinným (například pokud povinný podá odvolání k soudu a ten jeho odvolání vyhoví)
 • Exekuce také může být zastavena na základě požadavku toho, kdo návrh výkon rozhodnutí. To se může týkat především případů, kdy věřitel návrh k provedení exekuce odvolá, Například ve chvíli kdy se dlužník s věřitelem domluví na pravidelných splátkách
 • Výkon exekuce je možné zastavit, pokud postihuje věci, které jsou vyjmenovány v paragrafu § 321 a § 322 v Občanském soudním řádu
 • Exekuce také může být zastavena pro nemajetnost dlužníka, a to především v případě, že by se ukázalo, že případný „zisk“ z exekuce by nepokryl ani náklady exekučního řízení

Kromě těchto hlavních důvodů může dojít k zastavení nebo zrušení exekuce i v dalších případech, vždy záleží na konkrétní situaci.

Úhrada nákladů při zastavení nebo zrušení exekuce

Pokud dojde k zastavení nebo zrušení exekuce, tak tím ale nejsou řešeny náklady, které již s exekucí vznikly. To znamená, že i když se povinný domůže zastavení nebo zrušené exekuce, může po něm být exekutorem požadována úhrada dosavadních nákladů.

O nákladech a o tom, kdo je povinný tyto náklady uhradit rozhoduje vždy soud. Ten by tak měl učinit již v rámci rozhodnutí o zastavení nebo zrušení exekuce. V případě, že k zastavení nebo zrušení vedly především procesní chyby na straně oprávněného (věřitel, exekutor), povinný (dlužník) by měl být od úhrady nákladů osvobozen.

V případě že je zastavena nebo zrušena exekuce, a dlužník již mezi tím uhradil část vymáhané pohledávky, je opět na rozhodnutí soudu aby určil, jestli je oprávněný (věřitel nebo exekutor) povinen vrátit to, co mu již dlužník uhradil.

One comment

 1. Dobrý den,
  chtěla jsem se zeptat,
  Přisla mi exekuce, nyní, na nějaký dluh, z roku 2008, dávno to bylo již,vyřízeno, později si toto, asi přehazovali jak horký brambor, nyní zase asi 3 exekutor, mě i mému manželovy, který si mě bral později vyhrožují.
  Je to již dlouhá doba, v roce 2009 jsem prodala statek a vše co jsem měla zaplatila. Od Tmobilu, jsem řešila s nějakou exekutorkou a bylo to dořešeno. Co mám prosím dělat.
  Krom toho bylo ex.léto, kde jsem na vše podávala zproštění, nemám majetek,od r.2017,jsem 3 stupen imobility,což mě SSZ při převozu do nemocnice zlomili páter, manžel inval.důchodce bez důchodu.Jsem na imobilitě 12800, a manžel na socialce ,dostává socialní příspevek.
  Děkuji za informaci.Jinak u manžela mám trvalé bydliště,nic zde nemám,nevlastnim,věci co manžel májsou 50 let staré.Mě pouze ,co vlastním postel nemocnicní,kterou pořídil abych nemusela do LDN.Vzal mě do opatrování.
  Děkuji

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *