Nezabavitelné minimum

Od roku 2013 je povinností věřitele obeslat dlužníka před podáním návrhu na zahájení exekučního řízení a vyzvat jej, aby zaplatil. Pokud tak neučiní ve stanoveném termínu, následuje exekuce.

Nezabavitelná částka

Každému člověku bez ohledu na výši jeho dluhu musí zůstat zákonem stanovená minimální částka. Výpočet nezabavitelné částky je upraven nařízením vlády. Nezabavitelná částka se skládá ze dvou částí. Na osobu povinného je to 4 187,33 Kč, na každou osobu, které je povinný povinen poskytovat výživné, 1 046,83 Kč. Dále se k úhrnu těchto částek připočítá 2 093 Kč, což je 1/3 z výpočtové základny 6 281 Kč stanovené ze součtu životního minima jednotlivce, plus normativních nákladů na bydlení.

Přečtěte si:  Více exekucí na jednom platu

Zablokování účtu

Pokud vám exekutor zablokuje účet, ke svým penězům se nedostanete, než se situace vyjasní jsou peníze u exekutora. Peníze se nezachrání ani na účtu manžela. Od roku 2013 nově platí, že pokud je uvalena exekuce na jednoho z manželů, postihuje exekuce i druhého z manželů. Exekutor může obstavit druhému z manželů i plat. Jediným východiskem je nechat si vyplácet část mzdy – nezabavitelnou částku, v hotovosti. Na účtu není v bezpečí ani nezabavitelná částka. Rodina se pak může dostat do situace, že nemá žádné prostředky na živobytí.

Důchodci v exekuci

V České republice je v exekuci velmi početná skupina seniorů. Ti z nich, kteří dostávají své důchody od České správy sociálního zabezpečení přímo na účet, se tak mohou dostat do velmi svízelné situace. Je zde sice možnost si způsob výplaty změnit a svůj důchod si nechat doručovat poštou, to však nelze udělat rychleji než za 3 měsíce od požádání.

Přečtěte si:  Nezabavitelná částka nově vyšší