Exekuce a soudní výkon rozhodnutí

Exekuce a soudní výkon rozhodnutí slouží oprávněným k vymáhání pohledávek u povinných. Průběh vymáhání u těchto způsobu rozhodnutí je však odlišný. Odlišný je především provedením. Liší se exekucí věci movitých, kdy exekutor zajistí movité věci, které sepsal a zajištěné věci převezme do své úschovy, kdežto soudní vykonavatel věci označí štítkem a dá do soupisu majetku, dále je však ponechá na svém místě.

Exekuce

Exekuce se provádí několika způsoby, a to buď srážkou ze mzdy a jiných příjmů, prodejem nemovitostí – dražbou RD, bytu nebo prodejem movitých věcí. Dále to pak může být exekuce na plat, která může být nařízena soudem, exekutorem, nebo finančním úřadem. Při zabavování movitého majetku je exekutor povinen vždy zabavené movité věci odvézt z bytu či jiné místnosti povinného. Exekuci lze provést i přikázáním jiné pohledávky – prodejem podniku – např. exekuce na dlužníkovy podíly ve firmách, společnostech či družstvu, dlužník může přijít i o družstevní byt, či rozdělením společné věci. Exekutor může exekuci v jednom exekučním řízení provést současně více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými prostředky.

Přečtěte si:  Vyhýbáte se zaplacení dluhu?

Výkon rozhodnutí

Výkon rozhodnut je tzv. exekuce. Exekuci provádí exekutor, který má zájem na tom, aby exekuce dopadla úspěšně. Exekutor musí svou odměnu a náklady exekuce vymoci stejně jako pohledávku věřitele. Soudní výkon rozhodnutí provádějí soudy samy prostřednictvím soudního vykonavatele. Věřitel musí podat soudu návrh na výkon rozhodnutí a sám zvažuje nejvhodnější řešení, hledá majetek či zaměstnavatele dlužníka.