Nezabavitelná částka nově vyšší

Exekuce na plat mají svá přesně stanovená pravidla, která je potřeba dodržovat. Není účelem exekuce, aby došlo k absolutní likvidaci dlužníka, který nebude schopen hradit ani své nejzákladnější životní potřeby, bude-li mu celý plat srážen k úhradě dluhů. Takováto situace by byla jednak demotivační – dlužníci by veskrze nepracovali, jednak by vedla k tomu, že by splácející tvořil zákonitě dluhy nové.

Co musí dlužníkovi zůstat

Každý rok se s účinností od 1. ledna mění výše nezabavitelné částky. Ta se stanoví jako 2/3 součtu částky životního minim, které i pro letošní rok zůstává na výši 3 410 korun, a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel. Doposud tato částka činila, bez ohledu na to, v jaké obci dotyčný dlužník skutečně žije, 5 687 Kč. Od počátku tohoto roku se tato částka normativních nákladů na bydlení z rozhodnutí vlády ČR zvyšuje na 5 873 Kč, čímž nezabavitelná částka na povinného pro rok 2014 vzrůstá z původních doposud platných 6 064,67 Kč na 6 188,67 Kč.

Přečtěte si:  Půjčky peněz včera a dnes

Když dlužník nežije sám…

Mimo nezabavitelné částky na osobu samotného dlužníka je mu nutno ponechat rovněž přináležející nezabavitelnou částku na každou vyživovanou osobu, která se vypočítá jako ¼ nezabavitelné částky na povinného, tj. dlužníka. Činí tedy nově 1 547,47 Kč namísto původních 1 516,17 Kč. Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu dlužníkovi náleží pro osobu manžela či manželky, a to i v případě, že partner má vlastní příjem, a každého společně vyživovaného dítěte. Nenáleží dlužníkovi pro ty osoby, na které existuje soudem stanovená vyživovací povinnost, kterou lze uplatnit v exekuci jako přednostní pohledávku.