Nezabavitelná částka nově vyšší

Exekuce na plat mají svá přesně stanovená pravidla, která je potřeba dodržovat. Není účelem exekuce, aby došlo k absolutní likvidaci dlužníka, který nebude schopen hradit ani své nejzákladnější životní potřeby, bude-li mu celý plat srážen k úhradě dluhů. Takováto situace by byla jednak demotivační – dlužníci by veskrze nepracovali, jednak by vedla k tomu, že by splácející tvořil zákonitě dluhy nové.

Co musí dlužníkovi zůstat

Každý rok se s účinností od 1. ledna mění výše nezabavitelné částky. Ta se stanoví jako 2/3 součtu částky životního minim, které i pro letošní rok zůstává na výši 3 410 korun, a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel. Doposud tato částka činila, bez ohledu na to, v jaké obci dotyčný dlužník skutečně žije, 5 687 Kč. Od počátku tohoto roku se tato částka normativních nákladů na bydlení z rozhodnutí vlády ČR zvyšuje na 5 873 Kč, čímž nezabavitelná částka na povinného pro rok 2014 vzrůstá z původních doposud platných 6 064,67 Kč na 6 188,67 Kč.

Přečtěte si:  Exekuce na dluhy manžela

Když dlužník nežije sám…

Mimo nezabavitelné částky na osobu samotného dlužníka je mu nutno ponechat rovněž přináležející nezabavitelnou částku na každou vyživovanou osobu, která se vypočítá jako ¼ nezabavitelné částky na povinného, tj. dlužníka. Činí tedy nově 1 547,47 Kč namísto původních 1 516,17 Kč. Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu dlužníkovi náleží pro osobu manžela či manželky, a to i v případě, že partner má vlastní příjem, a každého společně vyživovaného dítěte. Nenáleží dlužníkovi pro ty osoby, na které existuje soudem stanovená vyživovací povinnost, kterou lze uplatnit v exekuci jako přednostní pohledávku.