Partnerovy dluhy postihnou i vás

Změnou zákona od loňského roku mohou dluhy postihnout i plat druhého z manželů. Exekutor může obstavit účet i mzdu tomu z manželů, který dluhy nenadělal. A od letoška platí ještě přísnější pravidla.

Dluhy ve společném jmění manželů

Do společného jmění manželů spadají dluhy, které sjednal za dobu trvání manželství jeden z manželů, a to i bez vědomí druhého. Druhý z manželů o vzniklém dluhu nemusí vůbec vědět, přesto za něj finančně zodpovídá. Pokud by dluh nebyl splácen, časem skončí v exekuci, která může postihnout jak společný majetek manželů, tak i mzdy obou manželů a jejich bankovní účty. Může se stát, že se manžel/ka dozví o dluhu až ve chvíli, kdy mu/jí exekutor zablokuje účet a bude provádět srážky dluhu. Likvidační to může být pro rodiny, kde jeden s manželů byl zatížený exekucí a rodina byla zvyklá žít z příjmu toho druhého. V těchto případech si rodiny nezabavitelnou částku mzdy zadluženého manžela nechávaly posílat na nepostižitelný účet druhého z manželů. Nyní však musí počítat s tím, že z doposud nepostižitelného příjmu nezadluženého manžela zbude po exekučních srážkách jen nezabavitelné minimum. A i o to mohou přijít, pokud si ho nechají zaslat na exekucí nově zablokovaný účet.

Přečtěte si:  Vyhýbáte se zaplacení dluhu?

Od 1. 1. 2014

Od ledna tohoto roku začal platit nový exekuční zákon, který říká, že je možné vymáhat dluh za manžela, který mu vznikl ještě před uzavřením manželství. Nově se nebere ohled ani na předmanželskou smlouvu či soudně sepsané zúžené jmění manželů a exekutor může postihnout majetek obou z manželů i přesto, že dluh vznikl ještě před uzavřením manželství jednomu z manželů a společné jmění manželů je rozděleno nebo vůbec nevzniklo.