Pozor na spolubydlící!

Exekuce má jedno velice zajímavé pravidlo. Na rozdíl od mnoha jiných institucí, které zajímá vždy vaše trvalé bydliště, exekutorský úřad jej bere jen jako první záchytný bod. Pro provedení exekuce není podstatné, kde je dlužník k pobytu trvale hlášen, ale kde se fakticky a prokazatelně zdržuje. V praxi to znamená, že exekutor ve snaze uspokojit věřitele v co nejvyšší možné míře navštíví místa obě.

Dlužník má u vás trvalé bydliště

Jestliže se např. doslechnete, že váš bývalý manžel, který si ještě nenašel čas odhlásit se od vás z trvalého pobytu, dělá dluhy, vyrazte ihned do protiútoku. Požádejte soud, aby jej vystěhoval, je-li k tomu zákonný předpoklad. Do návrhu podrobně sepište veškerý jeho majetek, který se nachází ve vašem bytě. Požádejte obecní úřad o vypsání z místa trvalého bydliště, jestliže u vás žádné věci nemá. Svou žádost zdůvodněte právě tímto a přidejte místopřísežné prohlášení, že se u vás nezdržuje, nenavštěvuje vás, atd. Pokud možno požádejte o toto prohlášení i sousedy. I v případě, že neuspějete, budete mít v rukou alespoň něco pro případ, že by vás později navštívil exekutor. A neváhejte podobným způsobem postupovat ani v případě, že hříšníkem je vaše vlastní dítě!

Přečtěte si:  Kalkulačka nezabavitelná částka

Teoreticky bydlí jinde, ale…

Má dluhy váš nový přítel? Nedivte se, až vám na dveře zaklepe exekutor, přestože vás dotyčný pouze navštěvuje. Na vás a jen na vás je v podobném případě důkazní břemeno, že veškerý majetek v bytě patří vám a nikoliv dlužníkovi. Jestliže se však exekutorovi podaří prokázat, že se v bytě nachází byť jedna jediná věc z jeho majetku – a stačí i kousek prádla, provede exekuci všeho dostupného.