Jak předejít exekuci výživného

Stále více dětí se v současné době rodí do neúplných rodin, tj. matkám samoživitelkám, stále více manželství, dnes již skoro polovina, se rozvádí. Ačkoliv to bylo již stokrát či tisíckrát zdůrazňováno, dovolím si to zopakovat – tím, kdo na to nejvíce doplácí jsou děti. Nejenže přicházejí o rodinu, která pro ně byla jistotou, ale v naprosté většině případů se výrazně k horšímu změní i jejich finanční situace.

Výživné není totéž…

Přestože se dnes množí snahy dosáhnout jakéhosi plošně stanovovaného výživného, jeho výše nikdy nemůže dosáhnout na standard, který by dítě mělo, kdyby rodiče žili spolu – pokud by ovšem nemělo dojít k naprostému zruinování toho z rodičů, který nemá dítě v péči. Platit zkrátka dvě domácnosti ze stejných peněz je vždycky dražší.

Přečtěte si:  Exekuce na řidičský průkaz

Co dělat, když neplatí?

Bohužel se najde i řada takových rodičů, kteří dodnes nepochopili, že výživné, které jim soud na dítě stanovil, není jakýmsi „vítězstvím“ jejich bývalého protějšku, který si teď bude užívat za jejich těžce vydřené peníze, ale částka, která má pokrývat výdaje a potřeby dítěte, které zůstává jejich, i když to s manželstvím jaksi nedopadlo. Množí se tak žádosti o exekuce na plat povinných rodičů.

Platím, ale…

Máte zato, že výživné na své dítě hradíte řádně a přesto vám bylo doručeno oznámení o zahájení exekučního řízení? Možná jste se z neznalosti dopustili nějaké chyby. Chcete-li z jakéhokoliv důvodu uvalení exekuce na výživné na svůj plat zamezit, dodržujte pečlivě zákonné ustanovení:

Přečtěte si:  Exekuce na výživné

Výživné je splatné vždy k 1. dni v měsíci, a to předem!

Tzn. výživné na únor musí být doručeno k rukám druhého z rodičů nejpozději dne 1. února! I několikadenní zpoždění může znamenat návrh na exekuci na váš plat, zvláště bude-li k němu docházet opakovaně.