Zvýšení výživného – jak postupovat u exekuce

Celá řada rozvedených rodičů, kteří mají v péči nezletilé dítě, dostává své, respektive jeho, výživné formou exekučních srážek ze mzdy povinného, tj. druhého z rodičů, od jeho zaměstnavatele. Výživné však není částka stanovená jednou provždy. S přibývajícím věkem dítěte se mění jeho nároky a potřeby, dochází ke změnám v rodinné i finanční situaci rodičů a výživné se jim musí flexibilně přizpůsobit.

Návrh na zvýšení výživného

V době, kdy jste se rozváděli, stanovil soud druhému z rodičů výživné na dítě. ovšem roky běží, z roztomilého batolete je náhle školák, všechno je čím dál dražší a vy nevíte, co zaplatit dříve. Pokuste se domluvit s druhým rodičem či se rovnou obraťte na soud se žádostí o zvýšení výživného. Uveďte zde, jaká je situace, kolik vyděláváte, kam chodí dítě do školy nebo školky, jaké navštěvuje kroužky, kam chodí k lékaři a jaké má zdravotní problémy, kdy a který soud o výživném naposledy rozhodoval, co se od té doby změnilo. Myslíte, že nic? Samo uplynutí tří let od posledního rozhodnutí je důvodem k jeho přezkoumání. A pozor, výživné na nezletilé dítě lze stanovit či upravit jeho výši až po dobu tří let zpětně!

Přečtěte si:  Podmínky exekuce na plat se od 1.4.2020 mění. Jak?

Soud váš návrh přezkoumá, vyslechne oba rodiče, vyžádá si posudky školy i lékaře. Pokud od posledního rozhodování už uplynula stanovená lhůta tří let či došlo k významným změnám, změní i výši výživného.

Mám v ruce rozsudek – co dál?

Za předpokladu, že je váš bývalý partner rozumný, nemusíte udělat vůbec nic. Postačí, když povinný, ten jemuž je uloženo platit a má již na výživné exekuci, navštíví s rozsudkem, který nabyl právní moci, svou mzdovou účtárnu, kde změnu výše výživného oznámí a vám bude výživné nadále přicházet složenkou či na účet v již upravené výši.

Pokud to neudělá, navštivte exekuční oddělení soudu, kde pro vás již exekuci výživného dříve zařídili, předložte rozsudek a oni se již postarají, aby byl zaměstnavatel vašeho či vaší ex… informován. Není to žádná věda a stojí to jen trochu času.

Přečtěte si:  Výkon exekuce