Exekuce a osobní bankrot

Prací exekutora je vymoci dluh, o což se snaží všemi zákonem povolenými metodami. Občas, bohužel, i metodami, o kterých se dá s úspěchem jako o zákonných pochybovat. Někdy jsou tak říkajíc „na hraně“, někdy i hůře – zcela mimo zákon. Exekutor je placen z vymožené částky, snaží se tedy, aby byla co nejvyšší. Je na vás, abyste znali svá práva a proti bezpráví se mohli účinně bránit. Řekněme si teď proto, jak je to s exekucemi v případě osobního bankrotu.

Než soud schválí oddlužení

Návrh na oddlužení podávají jedinci veskrze předlužení a neschopní své dluhy splácet. Není proto výjimkou, spíše pravidlem, že na jejich příjmech a účtech nějaké exekuce váznou. Je záležitostí soudem přiděleného insolvenčního správce všechny tyto běžící exekuce zastavit, vyčíslit celkový dluh podle podložených přihlášek věřitelů a ten komplexně předložit soudu, který bude o oddlužení – osobním bankrotu rozhodovat.

Přečtěte si:  Pravidla exekuce

V průběhu splácení

Jestliže vám soud oddlužení jakoukoliv formou povolil, nemusíte se již exekucí bát, a to dokonce ani od věřitelů, kteří si přihlášku do insolvenčního řízení nepodali a dluh jim není splácen. Exekuce na vás sice může být vyhlášena, prováděna však být, pokud dodržujete soudem stanovená pravidla, nesmí, a to až do ukončení celého oddlužení.

Osobní bankrot je u konce

Poctivě jste spláceli 5 let nebo jste již dříve zaplatili 100% všech přihlášených dluhů a vaše martýrium končí. Soud vám zbývající dluhy odpustil. Pokud by se někdo nyní pokoušel uplatnit vůči vám exekuci na dluhy zahrnuté v osobním bankrotu – ať již přihlášené nebo ne – jedná vysloveně protiprávně. Kontaktujte svého insolvenčního správce, podávejte odpor proti platebnímu rozkazu – tyto dluhy již po vás nikdo vymáhat nesmí.

Přečtěte si:  Kontakty