Návrh na zastavení exekuce

Pokud je vám nařízena jakákoliv exekuce, tak jednou z možností, jak se bránit proti jejímu provedení, je návrh na zastavení exekuce. K zastavení výkonu soudního rozhodnutí (exekuce) má dlužník k dispozici lhůtu 15 dní, která začíná běžet okamžikem doučení exekučního příkazu. Návrh na zastavení exekuce se podává exekutorovi. Pokud ten návrhu na zastavení nevyhoví, postupuje celá věc k příslušnému soudu, který definitivně rozhodne o zastavení nebo pokračování exekuce.

Zákonné důvody pro zastavení exekuce

Zákon vyjmenovává především tyto důvody, pro které může dojít k zastavení nebi zrušení výkonu exekuce:

  • K zastavení výkonu může dojít tehdy, pokud byl sice výkon rozhodnutí nařízen, ale rozhodnutí o výkonu se dosud nestalo vykonavatelným
  • K zastavení exekuce také musí dojít v případě, že nařízení (rozhodnutí soudu), na jehož základě byla exekuce nařízena, se stalo neúčinným (například pokud povinný podá odvolání k soudu a ten jeho odvolání vyhoví)
  • Exekuce také může být zastavena na základě požadavku toho, kdo návrh výkon rozhodnutí. To se může týkat především případů, kdy věřitel návrh k provedení exekuce odvolá, Například ve chvíli kdy se dlužník s věřitelem domluví na pravidelných splátkách
  • Výkon exekuce je možné zastavit, pokud postihuje věci, které jsou vyjmenovány v paragrafu § 321 a § 322 v Občanském soudním řádu
  • Exekuce také může být zastavena pro nemajetnost dlužníka, a to především v případě, že by se ukázalo, že případný „zisk“ z exekuce by nepokryl ani náklady exekučního řízení

Kromě těchto hlavních důvodů může dojít k zastavení nebo zrušení exekuce i v dalších případech, vždy záleží na konkrétní situaci.

Úhrada nákladů při zastavení nebo zrušení exekuce

Pokud dojde k zastavení nebo zrušení exekuce, tak tím ale nejsou řešeny náklady, které již s exekucí vznikly. To znamená, že i když se povinný domůže zastavení nebo zrušené exekuce, může po něm být exekutorem požadována úhrada dosavadních nákladů.

O nákladech a o tom, kdo je povinný tyto náklady uhradit rozhoduje vždy soud. Ten by tak měl učinit již v rámci rozhodnutí o zastavení nebo zrušení exekuce. V případě, že k zastavení nebo zrušení vedly především procesní chyby na straně oprávněného (věřitel, exekutor), povinný (dlužník) by měl být od úhrady nákladů osvobozen.

V případě že je zastavena nebo zrušena exekuce, a dlužník již mezi tím uhradil část vymáhané pohledávky, je opět na rozhodnutí soudu aby určil, jestli je oprávněný (věřitel nebo exekutor) povinen vrátit to, co mu již dlužník uhradil.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..