Exekuce na účet

Exekuce na účet v bance je další z možností, jak se věřitelé prostřednictvím soudu nebo exekutora mohou domáhat úhrady svých pohledávek. Dost často se pak stává, že je nařízena jak exekuce na bankovní účet tak současně i exekuce na plat. V takovém případě se pak dlužník velmi často dostává do situace, že je úplně bez peněz.

Jak probíhá exekuce na účet

Exekuce na účet v bance může být nařízena (stejně jako exekuce na plat) pouze na základě rozhodnutí soudu, exekutorem nebo dále pak i finančním úřadem, nebo jiným orgánem státní samosprávy, který je podle zákona oprávněn k nařízení exekuce.

V případě exekuce na účet je pak banka, nebo jiný finanční ústav povinen zadržet finanční prostředky až do výše požadované částky.  Dochází tedy k takzvanému zablokování účtu.

V případě že na bankovním účtu dlužníka nejsou dostatečné prostředky pro provedení exekuce, může blokace bankovního účtu trvat až do doby, než jsou na účet připsány dostatečně vysoké finanční prostředky pro uspokojení exekuce, nebo do doby, než je příkaz k provedení exekuce na účet odvolán.

Nezabavitelná částka při exekuci na účet

Na rozdíl od exekuce na plat, kde zákon jasně definuje to, kolik dlužníkovi musí pravidelně každý měsíc zůstat k dispozici (tzv. neznavitelná částka, podrobný popis pro výpočet nezabavitelné částky nebo kalkulačka je k dispozici na dalších stránkách tohoto webu). Tak u exekuce na bankovní účet je tomu úplně jinak.

Ještě donedávna platilo, že při exekuci na účet neměl dlužník právo na žádné prostředky na bankovním účtu. Teprve nedávno se změnil příslušný zákon a nově si tak dlužník může v případě exekuce na bankovní účet vybrat částku, která odpovídá dvojnásobku životního minima. (životní minimum v roce 2011 je 3126 Kč, tedy dvojnásobek životního minima je v roce 2011 6252 Kč).

Platí tedy, že v případě exekuce na účet si dlužník může jednorázově vybrat právě tuto částku. To hlavní ale je, že výběr může být proveden pouze jednou. Takže pokud by exekuce na účet trvala delší dobu, dlužník už nemá právo na další peníze.

Exekuce na plat a exekuce n bankovní účet současně

Často se pak stává, že je nařízena současně exekuce na účet i na plat. V takovém případě se pak dlužník často ocitne doslova „bez koruny“. V zaměstnání je mu na základě exekuce na plat stržena celá mzda, kromě nezabavitelné částky. A i k této nezabavitelné částce se pak dlužník nedostane kvůli exekuci na účet.

V takovém případě je jediným řeším to, že si dlužník ze svého účtu vyzvedne částku na kterou má podle zákona nárok (tj. dvojnásobek životního minima) a následně se domluví v zaměstnání, aby mu nezabavitelná částka byla vyplácena v hotovosti nebo například formou poštovní poukázky.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *