Exekuce na plat

Dohoda o srážkách ze mzdy

Dohoda o srážkách ze mzdy

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Srážky ze mzdy může zaměstnavatel provádět z platu zaměstnance jen v případech, které přesně vymezuje zákon. Ve všech ostatních... [Poradna exekuce]

Srážky ze mzdy

Srážky ze mzdy je zaměstnavatel oprávněn provádět jen v případech, které přesně definuje zákon. V tomto případě se jedná o Zákoník práce, tj. zákon 262/2006 Sb. Srážky ze mzdy, které je... [Poradna exekuce]

Exekuce na plat – nejčastější dotazy

Na této stránce je uvedeno několik nejčastějších dotazů ohledně exekuce na plat. Pokud by vás zajímalo něco dalšího, co se týká exekuce ze mzdy, nebo máte jiný dotaz, který se týká jiného typu... [Poradna exekuce]

Exekuce na plat

Exekuce na plat (nebo také exekuční srážky ze mzdy) je jedním ze způsobů, jakým mohou věřitelé prostřednictvím soudu nebo exekutora vymáhat své dluhy. Exekuce na plat může být nařízena exekutorem,... [Poradna exekuce]

Nepřednostní pohledávky

To jestli jsou srážky ze mzdy prováděny na nepřednostní pohledávky nebo naopak na přednostní pohledávky hraje svoji roli při stanovení výše částky, která se zaměstnanci strhne v rámci exekuce... [Poradna exekuce]