Exekuce na plat

Srážky ze mzdy

Srážky ze mzdy

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Srážky ze mzdy je zaměstnavatel oprávněn provádět jen v případech, které přesně definuje zákon. V tomto případě se jedná o Zákoník... [Poradna exekuce]

Exekuce na plat – nejčastější dotazy

Na této stránce je uvedeno několik nejčastějších dotazů ohledně exekuce na plat. Pokud by vás zajímalo něco dalšího, co se týká exekuce ze mzdy, nebo máte jiný dotaz, který se týká jiného typu... [Poradna exekuce]

Exekuce na plat

Exekuce na plat (nebo také exekuční srážky ze mzdy) je jedním ze způsobů, jakým mohou věřitelé prostřednictvím soudu nebo exekutora vymáhat své dluhy. Exekuce na plat může být nařízena exekutorem,... [Poradna exekuce]

Nepřednostní pohledávky

To jestli jsou srážky ze mzdy prováděny na nepřednostní pohledávky nebo naopak na přednostní pohledávky hraje svoji roli při stanovení výše částky, která se zaměstnanci strhne v rámci exekuce... [Poradna exekuce]

Přednostní pohledávky

Pro výpočet exekuce ze mzdy je rozhodující to, jestli jedná o přednostní pohledávky, nebo jestli je exekuce na plat nařízena pro nepřednostní pohledávky. Pokud jsou totiž srážky z platu prováděny... [Poradna exekuce]