Exekuce na plat

Pravidla exekuce

Pravidla exekuce

Exekucí se domáhá oprávněný věřitel vymožení dlužné částky na dlužníkovi. Jde o nucený výkon na základě exekučního titulu. Exekučním titulem je například rozhodnutí soudu, rozhodčí nález,... [Poradna exekuce]