Exekuce na plat

Nezabavitelné minimum

Nezabavitelné minimum

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Od roku 2013 je povinností věřitele obeslat dlužníka před podáním návrhu na zahájení exekučního řízení a vyzvat jej, aby zaplatil.... [Poradna exekuce]