Exekuce na plat

Nezabavitelné minimum

Nezabavitelné minimum

Od roku 2013 je povinností věřitele obeslat dlužníka před podáním návrhu na zahájení exekučního řízení a vyzvat jej, aby zaplatil. Pokud tak neučiní ve stanoveném termínu, následuje exekuce. Nezabavitelná... [Poradna exekuce]