Exekuce na plat

Nezabavitelná částka nově vyšší

Nezabavitelná částka nově vyšší

Exekuce na plat mají svá přesně stanovená pravidla, která je potřeba dodržovat. Není účelem exekuce, aby došlo k absolutní likvidaci dlužníka, který nebude schopen hradit ani své nejzákladnější... [Poradna exekuce]