Exekuce na plat

Exekuce na plat – proč, z čeho jak a kde

Exekuce na plat – proč, z čeho jak a kde

Jste-li dlužníkem, který řádně a včas neplní své závazky vůči věřiteli či věřitelům, může se stát, že vás postihne exekuce mzdy. O jejím provedení rozhodne vždy soud, a to na návrh exekutora... [Poradna exekuce]