Exekuce na plat

Exekuční příkaz k zajištění majetku

Exekuční příkaz k zajištění majetku

Přestože exekutor častěji při vymáhání pohledávky sáhne po možnosti obstavit povinnému a jeho manželu-manželce plat a účet, výjimkou není ani zajištění movitého majetku. Proč a jak Exekutor... [Poradna exekuce]