Exekuce na plat

nezabavitelná částka mzdy

Výpočet exekuce ze mzdy

Pokud vás zajímá, podle jakých pravidel se provádí výpočet exekuce ze mzdy, tak se podívejte na následující informace. Pro výpočet exekuce ze mzdy je rozhodující to, jestli se jedná o srážky na přednostní nebo nepřednostní pohledávky. Pravidla pro výpočet nezabavitelné částky... [celá otázka a odpověď]

Dohoda o srážkách ze mzdy

Srážky ze mzdy může zaměstnavatel provádět z platu zaměstnance jen v případech, které přesně vymezuje zákon. Ve všech ostatních případech, mohou být srážky ze mzdy prováděny jen tehdy, pokud existuje písmenná dohoda o srážkách ze mzdy. Bez této dohody nesmí zaměstnavatel... [celá otázka a odpověď]

Nezabavitelná částka 2011

Pro výpočet exekuce ze mzdy je rozhodující výše nezabavitelné částky. Od ní se pak odvíjí další výpočet. Základní nezabavitelná částka na jednotlivce je v roce 2011 5 326,00 Kč. Pozor ale na to, že nezabavitelná částka, a to kolik peněz vám zůstane, pokud je vám nařízena... [celá otázka a odpověď]

Kalkulačka nezabavitelná částka

Kalkulačka nezabavitelná částka – návod Pro výpočet toho, jaká bude nezabavitelná částka v případě exekuce na plat, musíte zadat tyto údaje: Čistá mzda = pro výpočet srážky ze mzdy musí být zadána čistá mzda, včetně všech dalších příjmů. Jediné příjmy od zaměstnavatele,... [celá otázka a odpověď]

Partnerovy dluhy postihnou i vás

Změnou zákona od loňského roku mohou dluhy postihnout i plat druhého z manželů. Exekutor může obstavit účet i mzdu tomu z manželů, který dluhy nenadělal. A od letoška platí ještě přísnější pravidla. Dluhy ve společném jmění manželů Do společného jmění manželů spadají... [celá otázka a odpověď]

Nezabavitelné minimum

Od roku 2013 je povinností věřitele obeslat dlužníka před podáním návrhu na zahájení exekučního řízení a vyzvat jej, aby zaplatil. Pokud tak neučiní ve stanoveném termínu, následuje exekuce. Nezabavitelná částka Každému člověku bez ohledu na výši jeho dluhu musí zůstat... [celá otázka a odpověď]

Vyhýbáte se zaplacení dluhu?

Neplatíte-li své dluhy, bývá pro věřitele často jedním z nejjednodušších řešení, jak se domoci své pohledávky, uvalení exekuce na váš plat. Srážky ze mzdy pak provede váš zaměstnavatel, a to ještě před jejím vyplacením, čímž je zajištěno řádné splácení. Exekuce... [celá otázka a odpověď]

Exekuce na plat – proč, z čeho jak a kde

Jste-li dlužníkem, který řádně a včas neplní své závazky vůči věřiteli či věřitelům, může se stát, že vás postihne exekuce mzdy. O jejím provedení rozhodne vždy soud, a to na návrh exekutora pověřeného věřitelem vymožením dlužné částky. Srážky ze mzdy Exekuce na... [celá otázka a odpověď]

Exekuce na plat – nejčastější dotazy

Na této stránce je uvedeno několik nejčastějších dotazů ohledně exekuce na plat. Pokud by vás zajímalo něco dalšího, co se týká exekuce ze mzdy, nebo máte jiný dotaz, který se týká jiného typu exekuce, pak použijte naši online poradnu exekuce. Otázka:Přišla mi exekuce na plat... [celá otázka a odpověď]

Exekuce na plat

Exekuce na plat (nebo také exekuční srážky ze mzdy) je jedním ze způsobů, jakým mohou věřitelé prostřednictvím soudu nebo exekutora vymáhat své dluhy. Exekuce na plat může být nařízena exekutorem, soudem nebo také finančním úřadem. V takovém případě je pak zaměstnavatel... [celá otázka a odpověď]